சோதிடம் சார்ந்த நூல்களின் பெயர்கள்:

 

சோதிடம் சார்ந்த நூல்களின் பெயர்கள்:
நவக்கிரக தர்க்க சோதிடம்.
சோதிட ரத்தினக் களஞ்சியமாலை .
சங்கராசாரியர் சோதிடம்.
இரேகை சாத்திரம்.
நவக்கிரக சிந்தாமணி.
தொடு குறி சாத்திரம்.
சகாதேவர் தொடு குறி சாத்திரம்.
ஆருட நூல்.
ஆஸ்தான கோலாகலம்.
சாதக பாரி சாதம்.
சீதா சக்கரம்.
மரண கண்டிகை.
அலகு நூல்.
சூடாமணி உள்ளமுடையான்.
வானியல் (அண்டத்தியற்கை யோசனை)
கிரகண கணிதம்.
பஞ்சாங்கம்.
சர நூல்.
சோதிடம் கணிப்பு.
சோதிடம் பலன் கூறுதல்.
சோதிடம் – நாடி.
சோதிடம் – முகூர்த்தம்.
கனவு – நிமித்தமும்.
வால்மீகர் தீப சூத்திரம்.
சந்தனக் கயறு .
பஞ்சபட்சி சாத்திரம்.
கவுளி காதல் சாத்திரம்.
சகாதேவர் நூல்.
நட்சத்திர ஆருடம்.
பல்லி சாத்திரம்.
சாக சந்திரிகை .
அட்டவர்க்கப் பலன் –
கனவுகளின் பயன் .
மரணக் குறிப்பு.
ஒட்டியம்.
சத்தியாரூடம்.
சோதிட அரிச்சுவடி .
சோதிடக் களஞ்சியம்.
சோதிட க்ரக சிந்தாமணி.
சோதிடச் சுருக்கம்.
சோதிடச் செய்திகள்.
சோதிட சங்கிரக சாராவலி.
சோதிட சங்கிரகம்.
சோதிட சந்திரகாவியம்.
சோதிட சாஸ்திரம்.
சோதிட சிகாமணி.
சோதிட சிந்தாமணி.
சோதிடத் திரட்டு .
சோதிட தசப் பொருத்தம்.
சோதிட நூல்.
சோதிட நூற்குறிப்பு.
சோதிட நூற் றிரட்டு.
சோதிட பாவங்கள்.
சோதிட பிந்து .
சோதிடம் பல சாத்திரம்.
சோதிடம் பல திரட்டு.
சேரிடம் பல மாலை .
சோதிடம் யோக பலன்.
சோதிட மஞ்சரி .
சோதிடரத்தினம் .
சோதிட ரத்தினமாலை .
சோதிட லட்சணம்.
சோதிப்பத்து.

1) அங்கத்துடிப்புகளும் பலன்களும்
2) அதிர்ஷ்ட நியுமரலாஜீ ஜோதிடம்
3) அனுபோக ஜாதக ரகசியம்
4) ஆயுள் பாவங்கள்
5) எண்கணித சோதிடத்தில் கர்ம எண்
6) எளிய ஸ்ரீஜோதி முழுமையான நூல்
7) க்ரந்தாகூர சமஸ்க்ருத பாலபாடம்
8) கர்ம எண்
9) காலக்கண்ணாடி
10) கிரக அவஸ்தைகள்
11) குதிரை பந்தய லாவணி
12) கெளசிக சிந்தாமணி
13) கேரளா சோதிடம்
14) கைரேகை ஜோதிட ஞானம்
15) சந்தான தீபிகை
16) சந்திரகாவியம்
17) சாதக கணிதாமிர்தம்
18) சிற்ப சாத்திர செய்தி அடைவு
19) சுந்தரசேகரம்
20 ) சூடாமணி உள்ள முடையான்
21) சோதிட அகராதி
22) சோதிட ஆனந்த களிப்பு
23) சோதிட கோட்சார சிந்தாமணி
24) சோதிட வாசகம் 2
25) தமிழ் மாத பிறந்தவர்களின் பலன்கள்
26) தஜ க நீலகண்டேயம்
27) நியூமரலாஜீ
28 ) நீயூமரலாஜீ 1
29) பஞ்சாங்க கணனம் – 1
30) பஞ்சாங்க கணனம் – 2
31) பஞ்சாங்க கணனம்
32) பீரங்கி முனிவர் ஜோதிடம் 300
33) பிரஞ் ஞான தீபிகை
33) புத்ரபாவம்
34) புலிப்பாணி சோதிடம் -300
35) பெண்கள் ஜாதகமும் பலனும்
36) பெரிய சோதிட சாதக கணித பாலசிட்சை
37) பெரிய ஜோதிட சில்லறைக்கோர்வை
38 ) மச்சமுனி ஜோதிடம்
39) மனையடி சிற்ப சிந்தாமணி
40) ஜாதக பாஸ்கரன்
41) யோகப் பொருளகராதி
42) ராசி நட்சத்திரங்கள்
43) ராமசேகரம்
44) வானவியல் மூலமும் வரலாறும்
45) விதி விளக்கம்
46) விவாக வியாக்கினம்
47) வீமகவி
48) ஜாதக உண்மை திறவுகோல் – 2 ம் பாகம்
49) ஜாதக தெசாரிஷ்ட நிவாரணி
50) ஜெயமுனி
51) ஜோதிட திறவுகோல்
52) ஜோதிட பால போதினி
53) ஜோதிட வாசகம்
54) ஜோதிட பேரகராதி
55) ஜோதிடராகலாம்

நாடி :
_ _ _
1) கார்க்கேயர் நாடி
2) சகாதேவநாடி
3) சகாதேவர் சோதிட நாடி
4) பதிணென் சித்தர்களின் நாடி சாஸ்திரம்
5) சப்த ரிஷி நாடி கன்யா லக்னம்
6) சப்த ரிஷி நாடிமேஷ லக்னம்
7) சுகர் நாடி
8) நாடி ஜோதிடம்
9) நாடிச் சக்கரம்
10) புஜண்டர் நாடி முதற் பாகம்
11) கந்தர்நாடி

ஆரூடம் :
————
1) அகத்தியர் ஆரூடம்
2) அகத்தியர் பஞ்சபட்சி ஆரூடம்
3) அனுபோக ஆரூட சிந்தாமணி
4) அஷ்டதிக் ஆருடம்
5) ஆஞ்சநேயர் ஆரூடசாஸ்திரம்
6) ஆரூட அலங்காரம்
7) கந்தராரூடம்
8) சாமக்கோள் ஆரூடம்
9) நட்சத்திர ஆரூட சிந்தாமணி
10) பட்சி ஆரூடம்
11) பாய்ச்சிகை ஆருடம்
12) வராகி ஆருடம்
13) வால்மீகர் ஆரூடசாஸ்திரம்
14) வான்மீகர் ஆரூடம் – 40
15) ஜெயமுனிவர் ஆரூட சாஸ்திரம்
16) ஸ்ரீ கணேச ஆரூட தீபிகை
17) ப்ரசன்ன ஆரூடம்

சாஸ்திரங்கள் :
– – – – – – – – – – – – –
1) கூப சாஸ்திரம்
2) வராகர் ஒரா சாத்திரம்
3) அகத்தியர் தற்க சாத்திரம்
4) கப்பல் சாத்திரம்
5) களவு காணும் சாஸ்திரம்
6) குருநாடி சாஸ்திரம்
7) கெ வுளி சாஸ்திரம்
8) சர்வ பிராயண சாஸ்திரம்
9) சாமுத்ரிகா லட்சணம்
10) சாஸ்திரமும் மழையும்
11) அகத்தியர் சாமுத்ரீகா லட்சணம்
12) தும்ம நூல் சாஸ்திரம்
13) நந்தி நூல் ரேகை சாஸ்திரம் – 110
14) பாச்சிகை சாஸ்திரம்
15) பூமிசாஸ்திரம்
16) மச்ச சாஸ்திரம்
17) மனைக் குறி சாஸ்திரம்
18) முக்கால ரேகை சாஸ்திரம்
19) ருது நூல் சாஸ்திரம்
20) வாஸ்து சாஸ்திரம்
21) விவாக சாஸ்திரம்

பஞ்ச பட்சி:
– – – – – – – – –
1) சுக்கும பஞ்ச பட்சி
2) நிமிஷப் பஞ்சபட்சி
3) பஞ்ச பட்சி
4) சுருக்கு பஞ்சபட்சி

விடுபட்ட நூல்கள் :
– – – – – – – – – – – – – – – –
1) ஜ்யோதிஷ ஞான போதினி
2) சிற்றம்பலசேகரம்
3) சோதிடகளஞ்சியம்
4) ஸ்ரீபதி ஜாதக சந்திரிகை விளக்கம்
5) அருட் கொடி சிற்ப சாஸ்திரக் கண்ணாடி
6) காக்கையர் சிற்பம்
7) சாத காலங்காரம்
8) குரு – சிஷ்ய சம்வாத ஹஸ்த இரேகை
9) அதிர்ஷ்ட ஜோதிட சாஸ்திரம்
10) சினேந்திர மாலை
11) அநு பவ ஹஸ்த ரேகை சாஸ்திரம்
12) பெரிய வருஷாதி நூல்
13) சோதிட அரிச்சுவடி முதல் பாகம்
14) நந்தி தேவர் சோதிடமர்மம்
15) ஜாதக கணிதம் முதல் பாகம்
16) அனுபவ கை ரேகை விஞ்ஞானம்
17) கைரேகை விளக்கம்
18) சோதிட பிரச்சாரம்
19) சோதிட பராக்கிரமம்
20) கைறேகைக் களஞ்சியம்
21) ஜாதக ராஜ மனோரஞ்சிதம்
22) ஜோதிட ஆராய்சி திரட்டு
23) கைரேகைக் கலை
24) சுகர் நாடி என்னும் ஜோதிட சிகாமணி

இலங்கை நாளிதழில்

சோதிட கேசரி மாத இதழ்

நன்றி

இலங்கை நாளிதழ் #வீரகேசரியின் ஜோதிட பகுதியான #சோதிடகேசரி என்னும் ஆகஸ்ட் மாத இதழில் அட்சய லக்ன பத்ததி புதிய சோதிட யூக்தி முறை எனும் தலைப்பில் வெளிவந்துள்ளது இதன் நிர்வாகஆசிரியர் பதிப்பாசிரியர் திரு ராணி தாசன் மற்றும் அரசியல் நிகழ் ஆசிரியர் திரு கோபி சார் அவர்களுக்கு நன்றி…

SASTI TV LIVE

12 மணிநேர தொடர் நேரலை

அனைவருக்கும் வணக்கம்
அட்சய லக்ன பத்ததி என்ற புதிய ஜோதிட முறையில் ஒரு #புதுமுயற்சியாக இந்த #ALP ஜோதிட முறை பலருக்கும் பயன்படும் வகையில் #12மணிநேரம் #தொடர்நேரலை #sasti_TV https://youtu.be/uqpRDDoIMdY யில் அட்சய லக்ன பத்ததி ஜோதிட ஆய்வில் நிகழ்ந்த சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகள்,அனுபவங்கள் மற்றும் நேயர்கள் பலருடைய ஜோதிட சந்தேகத்திற்கான விளக்கங்களை #அட்சயலக்னபத்ததி ஜோதிட முறையை உருவாக்கிய திரு சி.#பொதுவுடைமூர்த்தி அவர்களும் ALP Astrologer திருமதி #சாந்திதேவிராஜேஷ்குமார் அவர்களும் கலந்துரையாடல் மூலம் பலன் அளிக்க இருக்கிறார்கள், ஜோதிட நண்பர்களும், ஜோதிட ஆர்வலர்களுக்கும் மிகப் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த அரிய வாய்பினை நீங்கள் மற்றும் உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்
உங்களுடைய ஜாதகத்திற்கான கேள்விகளை #12 மணிநேர நேரலையில் உங்களோடு.

Please share

திருமண வாழ்க்கை பற்றி கேள்வி?

01.03.1981. பெண் ஜாதகம் .
திருமண வாழ்க்கை பற்றி கேள்வி?
திருமண வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்றால் 2 பாவகத்தில் குரு, செவ், ராகு, சந் கிரகங்களும், 8ல் சூரி, புதன் , கேது கிரகங்களும் , திருமணம் காலம் கடந்த திருமணம் பின் தன் வீண் வார்த்தையால் எற்பட்ட சிற்சில பிரச்சினையால் இன்று கணவனுடன் சேராமல் பிரச்சினையின் சிக்கி எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாமல் உள்ளது. கலப்பு கலப்பு திருமணம் . கணவனுடன் சேரலாமா என்றால் செவ் திசா ராகுபுத்தி நடப்பு என்பதால் 2017ம் ஆண்டு முடிய வேண்டும்.

ஜோதிட நண்பர்கள் பலன் கூறுவதால் மற்ற நண்பர்களும் கற்றுக் கொள்ள வழிவகை செய்யும்.
இந்த ஜாதக நபரை பற்றி சுருக்கமாக ஒரு வார்த்தையில் கூறவும்.
நன்றி.
ஜோதிட ஆய்வுக்காக.

 

02.02.2017இந்த நாள் இனிய நாள்.

இந்த நாள் இனிய நாள்.
02.02.2017
வியாழ கிழமை
நட்சத்திர பலன்கள் :
அஸ்வினி நட்சத்திரம் – புதிய முயற்சிகள் கவனம் தேவை.
பரணி – மகிழ்ச்சி.
கார்த்திகை – பட்டம், பதவி, புகழ், பயணம் என மகிழ்ச்சியாகும்.
ரோகிணி – புதியநற் செய்தி , கணவன் மனைவி உறவுகள் மேம்படும்.
மிருகசீரிடம் – இரும்பு, ஆயில்,எண்ணெய் , கவனம் தேவை.
திருவாதிரை – அரசியல் எதிர்பார்பு வெற்றி, அலைச்சல் .
புனர்பூசம் – நினைத்தது ஜெயம்.
பூசம் – பண வரவு .
ஆயில்யம் – எந்த வகையிலாவது வெற்றி பெறுவீர்கள்.
மகம் – உ டல் நிலை கவனம் .
பூரம் – வீண் வார்த்தை வேண்டாம்.
உத்திரம் – தொழில், வேலையில் சிறப்பு உண்டாகும்.
அஸ்தம் – வெளிநாடு பயணம், மகிம்ச்சி .
சித்திரை – கவனம் .
சுவாதி – அரசு வகை தொல்லை.
விசாகம் – நிச்சியம் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
அனுசம் – பேசியே காரியத்தை வெற்றி பெறுவீர்கள்.
கேட்டை – நிம்மதியான வாழ்வு.
மூலம் – சந்தோஷம், மறக்க முடியாத நாள்.
பூராடம் – உயர் பதவி உண்டு, இடமாற்றம், பயணம்.
உத்திராடம் – அம்மன் கோவில் செல்ல வேண்டும்.
திருவோணம் – சொத்து சேரும், மகிழ்ச்சி, சுபசெய்தி உண்டு.
அவிட்டம் – தனசேர்க்கை .
சதயம் – நம்பிக்கை இருந்தால் நீங்கள் எடுத்த காரியம் வெற்றி நிச்சயம்.
பூராட்டாதி – இடமாற்றம், அலைச்சல், ஜீவ சமாதி வழிபாடு.
உத்திரட்டாதி – வாகனம் புதிதாக சேரும்,தனவரவு, மகிழ்ச்சி.
ரேவதி – பிரச்சினை, மன உலைச்சல் ,தேவை இல்லாத பிரச்சினை கவனம் தேவை.
நன்றி, அன்புடன்உங்கள் #ஜோதிடர் #பொதுவுடைமூர்த்தி முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்.வேதாரணியம்.

www.jothidam.tv